Wie zijn wij?


Stichting SPEELRUIMTE is aan het eind van 1991 opgericht om de opgebouwde kennis en ervaring voor de markt te behouden. Er is gekozen voor een dubbele structuur met een stichting en een bureau.

Stichting SPEELRUIMTE heeft als doel: "... het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd door middel van ruimtelijke voorzieningen voor bewegen, spel en recreatie in de woonomgeving, ...". Het bureau heeft als doel om in zijn eigen kosten te voorzien en ontvangt haar middelen uit opdrachten van de markt.

In de praktijk betekent deze verdeling dat de Stichting optreed als initiatiefnemer voor een aantal activiteiten doch de uitvoering daarvan aan het bureau opdraagt. Verder bezit en distribueert de Stichting een aantal publicaties over buitenspelen.

Het bureau wordt nu bemand door ir. Dirk Vermeulen (stedebouwkundige). Sinds begin 2010 is Jaap Bros (groenontwerper) niet meer betrokken bij het bureau. Sinds oktober 2012 is ir. Mijke Zengerink (stedebouwkundige) niet meer actief binnen het bureau. Beiden hebben het bestuur verlaten.
Naast een vaste stageplaats zijn er regelmatig medewerkers op projectbasis in dienst.

Stichting Speelruimte
K.v.d.Coppellolaan 23
3818 KV AMERSFOORT

Tel.: +31 (0) 33 465 32 70

contact per email: zie onderstaande link