Spelen en Buitenspelen

De onderstaande blogartikelen bevatten onderzoek, feiten en opinies. U kunt artikelen kiezen door links op één van de trefwoorden te klikken.

Tags:

Archief:


Spelen serieus nemen

Signalement nieuwe publicatie

Rijke spelsituaties creëren in groep 1 t/m 8
Louise Berkhout, medespeler in de werkgroep Speelforum van het Platform Ruimte voor de Jeugd, stuurde mij deze recensie van haar laatste boek. Ik ben zo vrij om deze tekst uit de nieuwsbrief TIB integraal over te nemen:

Boekrecensie
Spelen is van belang voor de fysieke, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling, voor jonge en oudere kinderen en zelfs voor volwassenen. Dit boek is geen ‘spelletjesboek’, maar heeft als doel de leerkracht op te roepen tot een ‘speelse houding’. Het gaat over het spel van kinderen van groep 1-8. Er zijn acht kenmerken van spelen: spelen geeft plezier, spelen is spontaan, spel heeft geen vooropgesteld doel, spel is niet letterlijk, spel heeft een eigen realiteit, spel kent kenmerken van ‘doen alsof’, er is actieve betrokkenheid, en de deelnemers bepalen het spel (Hirsch-Pasek, 2009).


Daarnaast is er een zestal spelvormen: senso-motorisch, functioneel, constructie, fantasie, rollen en spel met regels (p.21). Dan volgt de vraag: bevordert spelen de cognitieve ontwikkeling of is het omgekeerd?

De spelende professional
Er volgt informatie over het belang van spelen en bewegen. Vervolgens komen verbeelding, fantasie en doen alsof aan bod. Ook wordt aandacht gevraagd voor de sociaal-emotionele gezondheid, veerkracht en spelen. Daarna gaat de auteur in op speelkansen buiten en komt spel aan de orde in successievelijk de groepen 1-2, 3/4/5, en 6/7/8.

Elk hoofdstuk wordt afgesloten met ‘aandachtspunten voor de leerkracht’ en ‘literatuur’. In het onderdeel ‘Speltherapie en school’ gaat het over kinderen die problemen ervaren met spelen, gedrag of contact. In hoofdstuk 12 ten slotte gaat het over het grote belang van de ‘spelende professional’.

Het betreft een toegankelijk geschreven boekwerkje, dat de relevante aspecten van spel helder aan de orde stelt en terecht de vraag stelt naar de ‘spelende professional’ als ‘spiegel’. Warm aanbevolen."

Auteur: Louise Berkhout
Titel: Spelen serieus nemen. Rijke spelsituaties creëren in groep 1 t/m 8
Prijs: 27,50 euro
Info: Uitgeverij Boom, Amsterdam. 2021. 144p.
ISBN: 978 90 2444 472 4

SPEELRUIMTE
ir. Dirk Vermeulen
adviseur buitenspelen
speelruimte.nl
info@speelruimte.nl
033 465 32 70

dit artikel is eerder gepubliceerd in Speelruimte-nieuws 4-1