Spelen en Buitenspelen

De onderstaande blogartikelen bevatten onderzoek, feiten en opinies. U kunt artikelen kiezen door links op één van de trefwoorden te klikken.

Tags:

Archief:


Brief stichting aan gemeenteraden in NL

Brief stichting aan gemeenteraden in NL

Gemeentelijk Beleid, Bewegen Ontmoeten, Spelen en Sport bij woningbouw

Alle gemeenteraden in Nederland ontvingen eind april een brief van Stichting Speelruimte over de komende grote woningbouwopgave.
De haperende woningmarkt is één van de onderwerpen bij de onderhandelingen voor de kabinetsperiode. Voor Nederlandse gemeenten wordt het een uitdaging om, naast de bouw van voldoende woningen, flankerende beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid maar ook (speel)ruimte voor de jeugd en jongeren en goede ruimte voor ontmoeten, sporten en bewegen voor alle leeftijden te realiseren. Vaak wordt zoiets aan het begin van het proces in het programma gezet, maar al snel verschuift de focus naar de korte termijn.


bij woningbouwprojecten spelen veel belangen
De korte termijn is immers waar het binnen bouwteams primair om gaat: bouwrijp maken, infrastructuur, bouwstraten, uitmeten bouwraam, fundering, bouwen van de woningen, etc, met uiteindelijk het opleveren van woonomgeving en woningen aan huurders, kopers en/of beleggers. De ontwikkeling binnen het gebied op (middel)lange termijn krijgt zo vaak minder aandacht en dan blijkt dat er binnen 6 tot 10 jaar na oplevering forse ingrepen nodig zijn om tegemoet te komen aan de veranderende vraag naar ruimte voor de jeugd en jongeren en mogelijkheden voor sport en bewegen voor alle leeftijden. Om hier de ogen voor te openen biedt Stichting Speelruimte, in samenwerking met OBB-Ingenieurs, de commissieleden- en/of gemeenteraadsleden een vrijblijvende en kosteloze Ms-Teams turbo-sessie van circa 20 minuten “Nieuwbouw en bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS)” aan.

De gehele brief kunt U hier downloaden.

SPEELRUIMTE
ir. Dirk Vermeulen
adviseur buitenspelen
speelruimte.nl
info@speelruimte.nl
033 465 32 70

dit artikel is eerder gepubliceerd in Speelruimte-nieuws 3-2