Spelen en Buitenspelen

De onderstaande blogartikelen bevatten onderzoek, feiten en opinies. U kunt artikelen kiezen door links op één van de trefwoorden te klikken.

Tags:

Archief:


Ontwerp voor natuurspeeltuin de Kikkersprong in Hendrik-Ido-Ambacht

Op woensdag 25 mei 2022 opende Wethouder Ralph Lafleur de natuurspeeltuin aan de Schildmanstraat/Steenbakkersstraat. Op deze plek heeft lange tijd een basisschool gestaan.

met-takken-in-de-weer-spelen
Spelen met takken in natuurspeeltuin de Kikkersprong

De wethouder onthulde het naambord "de Kikkersprong" samen met de kinderen, die deze naam hadden bedacht. Tijdens de aanleg kon iedereen een leuke naam voor de speeltuin naar de gemeente opsturen. En deze naam sprong er voor de gemeente uit.

Jette Hannaart heeft in de aanloop naar aanleg en opening van deze natuurspeeltuin intensief contact gehad met omwonenden en gebruikers. Ook met bewoners van woningen direct aan het terrein. Met de regels rond covid moest veel contact online worden gelegd. Toch hebben we een sfeer kunnen creëren waarin mensen zich vrij voelden om input te geven. In een online samenkomst is met bewoners gebrainstormd over de inrichting van de plek.

vlekkenplan-beginfase-ontwerp
Het vlekkenplan ©Jette Hnnaart
Zo is het bijgaande vlekkenplan ontstaan. In het ontwerpproces met architect Rutger Spoelstra daarna is bewust gezocht naar speelse overgangen tussen gestructureerde ruimte en marge-/rommelgebieden, waar je kunt spelen met losse materialen.

Denk hierbij aan zand, kastanjes en takken en water. Spelen met losse materialen en water is binnen stedelijk gebied steeds minder vanzelfsprekend, maar o zo aantrekkelijk. Het uitgangspunt voor speeltoestellen was dat het maatwerk passend bij de plek moest zijn. Tijdens een tweede online samenkomst met bewoners is verslag gedaan van het proces en bijgaand schetsontwerp gepresenteerd.

Na de opening hadden de kinderen aanvankelijk vooral aandacht voor de speeltoestellen en de water/zand speelplek. Later op de middag zag je kinderen meer en meer uitwaaieren over de gehele speeltuin. Ze waren in het groen aan het spelen en met takken in de weer. Je zag minder kinderen op de speeltoestellen.
Schetsontwerp

SPEELRUIMTE
ir. Dirk Vermeulen
adviseur buitenspelen
speelruimte.nl
info@speelruimte.nl
033 465 32 70

dit artikel is eerder gepubliceerd in Speelruimte-nieuws 4-1