Spelen en Buitenspelen

De onderstaande blogartikelen bevatten onderzoek, feiten en opinies. U kunt artikelen kiezen door links op één van de trefwoorden te klikken.

Tags:

Archief:


Buitenspelen begint met verkeersveiligheid!

Buitenspelen begint met verkeersveiligheid!

Het is opvallend dat nu plotseling, onder invloed van de lockdown, wereldwijd steden initiatieven nemen om de voetganger, fietser en het spelende kind voorop te stellen in de stedelijke inrichting. Dagblad Trouw besteedde op 22-05-2020 een dubbele pagina (pag.6 en 7) aan initiatieven in Brussel, Parijs, Berlijn en Rome. Het blad Buitenspelen geeft aandacht aan de speelstraten in Gent en de mogelijkheden daarvoor in Amsterdam.

Het is geen nieuwe beweging. Door wereldwijde data-analyse weten we dat steden, 30 jaar na het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, nog steeds vijandig of zelfs levensbedreigend zijn voor hun jongste inwoners. Zie hiervoor dit blog van Rethinking Childhood. We lijken in Nederland te denken dat we dit sinds de uitvinding van het woonerf onder controle hebben. Maar dat er nu nog kinderen zijn die weinig buitenspelen moet te denken geven. En verdient nader onderzoek.

SPEELRUIMTE
ir. Dirk Vermeulen
adviseur buitenspelen
speelruimte.nl
info@speelruimte.nl
033 465 32 70

dit artikel is eerder gepubliceerd in Speelruimte-nieuws 2-2