Spelen en Buitenspelen

De onderstaande blogartikelen bevatten onderzoek, feiten en opinies. U kunt artikelen kiezen door links op één van de trefwoorden te klikken.

Tags:

Archief:


Nieuw woningbouwplan? Laat SPEELRUIMTE checken!

Te vaak wordt bij nieuwbouwplannen pas aan buitenspelende kinderen gedacht als de woningen worden opgeleverd, de straten klaar zijn en de eerste kinderen naar buiten gaan. Pas dan realiseren we ons dat we daar eerder aan hadden moeten denken.Vraagt u zich ook af of de openbare ruimte in het woningbouwplan in uw gemeente voldoende is afgestemd op buitenspelende kinderen en jeugd? Hoe zit het met spelen dichtbij huis, op straat, ruimte voor jongens en meisjes en de mogelijkheden voor jonge kinderen en oudere kinderen? En hoe ziet het er over 10 of 20 jaar uit? De antwoorden op dit soort vragen kunnen worden gebruikt om plannen bij te sturen. Als wordt gewacht totdat de eerste paal de grond in gaat is bijsturen niet meer mogelijk: als hadden komt is hebben te laat! Dirk Vermeulen stedebouwkundige bij SPEELRUIMTE kan u, middels enkele gesprekken, deelname aan planbesprekingen of een compleet rapport, helpen om deze vragen te beantwoorden. 


SPEELRUIMTE  

http://www.speelruimte.nl

info@speelruimte.nl

033 465 32 70

06 2220 80 06