Spelen en Buitenspelen

De onderstaande blogartikelen bevatten onderzoek, feiten en opinies. U kunt artikelen kiezen door links op één van de trefwoorden te klikken.

Tags:

Archief:


5e NGO-rapportage kinderrechten

 Op 30 april heeft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis de NGO-rapportage kinderrechten ontvangen. Diezelfde dag heeft het Kinderechtencollectief deze rapportage ingediend bij het VN-Kinderrechtencomité. Begin zal deze worden toegelicht aan het VN-Comité. De nederlandstalige versie is hier in te zien en te downloaden.  

Met het General Comment nr 17 uit 2013 over het recht op vrijetijdsbesteding in het achterhoofd heb ik door het rapport gezocht op bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Ik citeer zomaar wat vondsten van aanbevelingen:  

  • Creëer een omgeving die verleidt tot gezond eten en meer bewegen voor kinderen en (aanstaande) ouders middels: prijsmaatregelen, productverbetering en subsidie op gezonde voeding op school, sport en bewegen.
  • Stel kwalitatieve en kwantitatieve normen op voor speelruimte bij bouwbesluiten en ruimtelijke ordeningstrajecten.
  • Stimuleer interdisciplinair speelbeleid, breder dan de sport, waarbij ruimte, bereikbaarheid, toegankelijkheid en sociale veiligheid voor alle leeftijdscategorieën gewaarborgd zijn.
  • Toets de nieuwe Omgevingswet aan het VN- Kinderrechtenverdrag.
  • Train beleidsmakers te werken vanuit het belang van het kind.
  • Ontwikkel een nationale visie op spelen, waarbij ruimte is voor alle vormen van spel met expliciet ruimte en tijd voor het vrije spelen dat kinderen zelf bepalen.
  • Maak het belang van spelen en de begeleiding daarvan onderdeel van het opleidingscurriculum van jeugdprofessionals.

Dit zijn zomaar wat bij elkaar gesprokkelde aanbevelingen, maar het loont de moeite om ook de achterliggende stukken te lezen. Het hoofdstuk over Vrije Tijd en Recreatie besteedt expliciet aandacht aan het belang van vrij spelen. Spel wordt vaak ingezet als instrument om iets anders te bereiken, zoals onderwijsresultaten, gedragsverandering of een betere gezondheid. Terwijl kinderen bij het vrije buitenspelen ook veel bewegen en zich ontwikkelen.