CASE: NIEUWWIJK Speelwijk OF Saaiwijk

Inleiding

Speelstad heeft een traditie om speelvriendelijke wijken te maken. Vanuit de woningbouwwijken uit de jaren '90 (Inbreidingen PK-Motoren en Snork-metaal en de wijk Oost) komt echter veel kritiek op het ontbreken van voldoende speelruimte. De auto's rijden te snel, er is te weinig ruimte op straat (smalle of geen trottoirs), de speelplekken zijn te klein en je kunt er niks en je kunt in deze buurten nergens voetballen. Speelstad staat aan het begin van deze eeuw op het punt om aan de andere kant van de provinciale weg een grote uitbreidingswijk te realiseren, waar de woningbehoefte voor de komende 15 jaar kan worden gerealiseerd. Er ligt inmiddels een eerste verkennende schets van een extern stedebouwkundige voor dit gebied. Er is ruimte voor de realisatie van 1200 tot 1500 woningen. Hoeveel er precies komen hangt ondermeer af van de programmering en de markt.

B&W en de Gemeenteraad hebben, mede naar aanleiding van de behandeling van brieven uit wijk Oost, bij deze verkennende schets een motie aangenomen dat de openbare ruimte van Nieuwwijk meer kwaliteit voor de jeugd moet hebben. Maar of de stedebouwkundige dat nu al in het plan heeft verwerkt is onduidelijk. Verder is gebleken dat een projectontwikkelaar in het plangebied al grond heeft verworven en dat anderen ook al op jacht zijn. De grondprijzen stijgen al terwijl de Gemeente pas begint met de plannen.

Opdracht:
Werk in groepjes. Maak een stappenplan waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte in Nieuwwijk is gewaarborgd.

  • Hoe moeten we omgaan met kosten en opbrengsten zodat de gewenste kwaliteit wordt gehaald?
  • Is het verstandig om de verdere ontwikkeling nu geheel op te dragen aan de projectontwikkelaar met de meeste grond?
  • Moet de stedebouwkundige worden bijgestuurd in de richting van meer aandacht voor buitenspelen?
  • Welke stappen moeten we nu als eerste zetten om uit deze openingszetten nog te kunnen winnen voor ruimte voor de jeugd?

Enige achtergrond
De laatste 50 jaar is Speelstad regelmatig gegroeid. De oude vooroorlogse kern van Speelstad ligt aan de noordoostzijde tegen het Kanaal aan. In de wederopbouwperiode (50-60) is uitgebreid ten noordwesten en vervolgens ten westen van de oude kern tot de spoorlijn. Vanaf de jaren 70 is de strook tussen spoorlijn en Oude Kern langzaam van noordwest naar zuidoost volgebouwd. Vanaf de jaren '90 zijn diverse oude en verlaten industrieterreinen rondom Oude Kern (o.a. PK-Motoren en Snork-metaal) gesaneerd en met nieuwbouwwoningen bebouwd. Verder is aan de oostzijde van de stad tot aan de Provinciale weg de wijk Oost neergezet. Hier is nog voldoende ruimte voor de woningvraag in Speelstad voor de komende 5 jaar. In 2006 moeten dus de eerste woningen in Nieuwwijk kunnen worden opgeleverd. De eerste bouwfase moet dan dus ergens in 2006 kunnen starten.

De stedebouwkundige heeft in zijn eerste verkennende schets afgetast hoe de vraag naar diverse voorzieningen in Nieuwwijk eruit gaat zien. Op grond van het aantal woningen en de gemiddelde woningbezetting in Speelstad komt hij tot de conclusie dat er onvoldoende draagvlak is voor winkel, onderwijs- en overige voorzieningen. Hij voorziet een verdere daling van de gemiddelde woningbezetting van 2,39 personen per woning tot rond de 2,15 ergens in 2015. Wel is er dan ruimte nodig voor een kleine gebouwde sportvoorziening (in combinatie met de wijk Oost).
 


 


(c) ∂√ SPEELRUIMTE voor Platform Ruimte voor de Jeugd

<< naar inleiding