Workshop tijdens dit congres over speelruimte in nieuwbouwwijken

In de voorbereiding naar dit Congres toe werd het Platform Ruimte voor de Jeugd gevraagd om een bijdrage te leveren middels een workshop. Dick Jansen en Dirk Vermeulen hebben zich bereid verklaard om deze workshop voor te bereiden. We hebben dit aangepakt met een interview met een vertegenwoordiger van het Grondbedrijf Amsterdam en het samenstellen van een denkbeeldige Case, welke in de workshop kon worden gebruikt.

Beide documenten vindt u hier op de website:

1.
Memo: Hoe bewaak je bij nieuwbouwplannen dat er voldoende openbare ruimte in een plan gerealiseerd wordt?

2.
Een praktijk case voor het inrichten van een nieuwe wijk. Maakt u van deze wijk een Saaiwijk of een Speelwijk?

Beide documenten geven aan dat Ruimte voor kinderen en jongeren en speelruimte in een vroeg stadium van de planning moeten worden meegewogen. Je kunt grond (en dus geld) maar één keer uitgeven aan doeleinden. Later veranderen kan alleen tegen hoge kosten. In de praktijk kun je dus niet volstaan met het achteraf wat pleisters plakken op fouten en tekorten in de vroege planfase.


Copyright:
Dick Jansen,
Tekst Projekt
nu werkzaam als
Stadsdeel Wethouder in Westerpark

Stichting
SPEELRUIMTE, Dirk vermeulen