Cursus speelruimtebeleid

Modulaire leerlijn speelruimte

Bijeenkomsten op 11 juni, 5 en 26 november 2024 en 21 januari 2025

Cursus speelruimtebeleid

Bijeenkomsten op 11 juni, 5 en 26 november 2024 en 21 januari 2025

Informele speelruimte heeft aandacht nodig

Cursus Speelruimte

De cursus speelruimte biedt alle nodige kennis voor toekomstbestendige en aantrekkelijke speelruimte, van visie tot en met realisatie. Door interactieve werkvormen afgewisseld met kennislessen wordt de stof gelijk eigen gemaakt. Dit maakt deze cursus de meest complete leerlijn van Nederland. Deze kennis is niet ingebed in het regulier onderwijs. De cursus speelruimte is tevens dé plek voor netwerken en kennisuitwisseling met vakcollega’s.

Cursusinformatie

De cursus bestaat uit drie modules, die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Modules 1 en 2 belichten samen de beleidsvorming en modules 2 en 3 samen de vertaling van beleid naar uitvoering. Per module krijg je een deelcertificaat. De groepsgrootte is minimaal 4 en maximaal 12 personen.
Elke module bestaat uit één cursusdag op locatie (inclusief lunch) en drie online sessies (A t/m C). Daarnaast kunnen nog 2 optionele online sessies per module worden gevolgd als verdieping. Download de folder hier.

Cursusdagen 9:00 – 18:00 uur

Cursusdag op locatie met aansluitend de mogelijkheid om aan te schuiven bij het netwerkdiner (reserveren via de inschrijfpagina). Hieronder volgt de beschrijving van de drie cursusdagen:

5 november 2024

Cursusdag 9:00 – 18:00 uur

Herhaling volgt nog

Module 1 BELEID

Een beleid voor toekomstgerichte speel-, beweeg- en ontmoetruimte is nodig. Daarmee borg je een passend en duurzaam aanbod aan voorzieningen dat recht doet aan ruimte en gebruikers.

Een beleid voor toekomstgerichte speel-, beweeg- en ontmoetruimte is nodig. Daarmee borg je een passend en duurzaam aanbod aan voorzieningen dat recht doet aan ruimte en gebruikers.

Visievorming begint letterlijk buiten. Waar zijn de doelgroepen? Hoe verandert hun ruimtelijk gedrag bij het opgroeien? Welke ruimtelijke randvoorwaarden neem je mee? Hoe definieer je hiervoor een passend voorzieningenniveau? Het verzamelen en interpreteren van data is noodzakelijk om tot een goed plan te komen.


26 november 2024

Cursusdag 9:00 – 18:00 uur

Herhaling volgt nog

Module 2 ONTWERP

Iedere plek heeft een eigen rol in een wijk en vraagt om inrichtingskwaliteiten die hierop aansluiten. Uitdaging en variatie dragen bij aan ontwikkelingskansen voor diverse doelgroepen.

Iedere plek heeft een eigen rol in een wijk en vraagt om inrichtingskwaliteiten die hierop aansluiten. Uitdaging en variatie dragen bij aan ontwikkelingskansen voor diverse doelgroepen.

Hoe neem je de stem van kinderen en bewoners mee in het ontwerp? Wat zijn de aanwezige kansen en beperkingen? Welke speelwaarden zijn belangrijk? Welke rol krijgt de plek in de omgeving volgens de visie? Sluit het ontwerp ook aan bij flankerend beleid zoals groen, klimaatadaptie, bewegen en sociale doelstellingen?


11 juni 2024

Cursusdag 9:00 – 18:00 uur

herhaling: 21 januari 2025

Module 3 REALISATIE

Het realiseren van speelruimte vraagt om een sluitende projectorganisatie van projectplan tot en met nazorg. Hier horen vervangingsprogramma’s en aanbestedingen bij.

Het realiseren van speelruimte vraagt om een sluitende projectorganisatie van projectplan tot en met nazorg. Hier horen vervangingsprogramma’s en aanbestedingen bij.

Een goede visie is fijn, maar hoe wordt de visie ook werkelijkheid?
We gaan kijken naar een aanpak waarin een integraal vervangingsprogramma en daarop afgestemd beheer een plek krijgen. Een goed verhaal zorgt er bovendien voor dat bewoners mee gaan denken in plaats van tegenwerken.


Online sessies 12:30 – 13:30 uur

Online sessies A t/m C behoren tot de lesstof, D en E zijn optioneel. Eenvoudig te volgen tijdens je eigen lunch-break via MS-Teams.

Online sessies zijn ook zonder cursusdag te volgen. Volg je geen cursusdag, dan kan je inschrijven voor 3, 6 of alle (15) online sessies.

Hieronder vind je je een korte omschrijving van de komende sessies:

module 1

Beleid

image

5 november 2024

5 november 2024

Lesstof
A. Data-analyse 07-11-24
B. Beleid voor jongeren 12-11-24
C. Participatieplan 14-11-24

Optie
D. Global Goals en kinderrechten 19-11-24
E. Omgevingswet en spelen 21-11-24

module 2

Ontwerp

image

26 nov 2024

26 november 2024

Lesstof
A. Begroting en scenario's 28-11-24
B. Nieuwbouw en renovatie 03-12-24
C. Ontwerp 05-12-24

Optie
D. Uitdaging en inclusiviteit 10-12-24
E. Veiligheid en certificering 12-12-24

module 3

Realisatie

image

11 juni 2024

11 juni 2024

Lesstof
A. Inkoop spelen basiskennis 13-06-24
B. Circulair; hoe beginnen 18-06-24
C. Beheer-en uitvoeringsplan 02-07-24

Optie
D. Programma van Eisen 25-06-24
E. Handreiking circulair inkopen 27-06-24

Vind je een online sessie aantrekkelijk, maar heb je die dag een volle agenda? Kijk dan hier op de kalender voor de rest van 2024.
Vragen of interesse om één digitale les te volgen? Mail naar Speelruimte of OBB-Ingenieurs.

Deelname en kosten

Schrijf je via het inschrijfformulier. Na betaling wordt de informatie van betreffende module(s) en/of online sessies toegezonden. Alle cursusdagen en online sessies worden twee maal per jaar gegeven, hierdoor is het mogelijk om een onderdeel van de cursus in te halen. Cursusdagen kunnen worden afgesloten met het netwerkdiner + spreker. Aanvullende kosten hiervoor zijn €35,- als je de module volgt en € 70,- voor losse diner-deelname. De genoemde bedragen excl. 21% btw zijn voor 2024 onder voorbehoud.

Modules (incl. online sessies):

1 module € 690,=
2 modules € 1.240,=
3 modules € 1.750,=

Netwerkmoment deelnemers:

per keer € 35,=

Online sessies (los):

3 digitale sessies € 150,=
6 digitale sessies € 250,=
alle digitale sessies € 450,=

Netwerkmoment losse deelname:

per keer € 70,=

Voorwaarden

Annulering van een cursusdag of netwerkdiner is mogelijk tot de 12e werkdag vóór aanvang. Bij schriftelijke afmelding vanaf de 12e werkdag tot de 5e werkdag vóór aanvang van de cursusdag is 60% van het bedrag verschuldigd. Vanaf 5e werkdag worden de totale kosten in rekening gebracht.
Online-sessie kunnen bij missen door tijdig afzeggen, als reply op de herinnering, of door technische problemen een halfjaar later kosteloos worden ingehaald.

Voor wie is de cursus?

De cursus is bedoeld voor mensen die beroepshalve betrokken zijn bij speelruimte: gemeenteambtenaren van sectoren groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en recreatie en daarnaast wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouwcoöpe-raties en projectontwikkelaars.

Ervaringen

De cursus is onder meer gebaseerd op de ervaringen in een groot aantal gemeenten, waaronder Almere, Bronckhorst, Bunschoten, Buren, Capelle a/d IJssel, Dalfsen, Den Haag, Dronten, Goedereede, Goes, Goirle, Groningen, Houten, Kampen, Lingewaard, Noordenveld, Utrecht, Tilburg, Venray, Vianen, Voorschoten, Wageningen, Winterswijk en Zwijndrecht.

Deze gemeenten kiezen bewust tussen formeel en informeel spelen, zorgen dat er weer vergroening in de wijken komt en dat burgerparticipatie de plek krijgt die zij verdient. Zo werken zij actief aan verbetering van de speelruimte volgens een gestructureerd plan. Dit verbetert aantoonbaar het leefklimaat en plaatst het spelende kind weer op de voorgrond.

Kennisnetwerk spelen

Alle cursisten worden lid van het kennisnetwerk spelen voor onderling advies. Ook worden ze uitgenodigd voor de jaarlijkse themadagen.

Cursus Speelruimte is een samenwerking van:


SPEELRUIMTE | Kenniscentrum buitenspelen
info@speelruimte.nl
www.speelruimte.nl
+3133 4653 270


OBB-Ingenieurs
info@obb-ingenieurs.nl
www.obb-ingenieurs.nl
+3157 0616 005

©SPEELRUIMTE - laatst gewijzigd op 5 april 2024