Cursus speelruimtebeleid

Modulaire leerlijn speelruimte

Bijeenkomsten op 10 januari, 9 maart, 6 april en 11 mei 2023

Cursus speelruimtebeleid

Bijeenkomsten op 10 januari, 9 maart, 6 april en 11 mei 2023

Informele speelruimte heeft aandacht nodig

Cursus Speelruimte

De cursus speelruimte biedt alle nodige kennis voor toekomstbestendige en aantrekkelijke speelruimte, van visie tot en met realisatie. Door interactieve werkvormen afgewisseld met kennislessen wordt de stof gelijk eigen gemaakt. Dit maakt deze cursus de meest complete leerlijn van Nederland. Deze kennis is niet ingebed in het regulier onderwijs. De cursus speelruimte is tevens dé plek voor netwerken en kennisuitwisseling met vakcollega’s.

Cursusinformatie

De cursus bestaat uit drie modules, die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Modules 1 en 2 belichten samen de beleidsvorming en modules 2 en 3 samen de vertaling van beleid naar uitvoering. Per module krijg je een deelcertificaat. De groepsgrootte is minimaal 4 en maximaal 12 personen.
Elke module bestaat uit één cursusdag op locatie (inclusief lunch) en drie online sessies (A t/m C). Daarnaast kunnen nog 2 optionele online sessies per module worden gevolgd als verdieping.
Download de folder hier.

Cursusdagen 9:00 – 18:00 uur

Cursusdag op locatie met aansluitend de mogelijkheid om aan te schuiven bij het netwerkdiner (reserveren via de inschrijfpagina). Hieronder volgt de beschrijving van de drie cursusdagen:

9 maart 2023

Cursusdag 9:00 – 18:00 uur

herhaling: datum volgt

Module 1 BELEID

Een beleid voor toekomstgerichte speel-, beweeg- en ontmoetruimte is nodig. Daarmee borg je een passend en duurzaam aanbod aan voorzieningen dat recht doet aan ruimte en gebruikers.

Een beleid voor toekomstgerichte speel-, beweeg- en ontmoetruimte is nodig. Daarmee borg je een passend en duurzaam aanbod aan voorzieningen dat recht doet aan ruimte en gebruikers.

Visievorming begint letterlijk buiten. Waar zijn de doelgroepen? Hoe verandert hun ruimtelijk gedrag bij het opgroeien? Welke ruimtelijke randvoorwaarden neem je mee? Hoe definieer je hiervoor een passend voorzieningenniveau? Het verzamelen en interpreteren van data is noodzakelijk om tot een goed plan te komen.


6 april 2023

Cursusdag 9:00 – 18:00 uur

herhaling: datum volgt

Module 2 ONTWERP

Iedere plek heeft een eigen rol in een wijk en vraagt om inrichtingskwaliteiten die hierop aansluiten. Uitdaging en variatie dragen bij aan ontwikkelingskansen voor diverse doelgroepen.

Iedere plek heeft een eigen rol in een wijk en vraagt om inrichtingskwaliteiten die hierop aansluiten. Uitdaging en variatie dragen bij aan ontwikkelingskansen voor diverse doelgroepen.

Hoe neem je de stem van kinderen en bewoners mee in het ontwerp? Wat zijn de aanwezige kansen en beperkingen? Welke speelwaarden zijn belangrijk? Welke rol krijgt de plek in de omgeving volgens de visie? Sluit het ontwerp ook aan bij flankerend beleid zoals groen, klimaatadaptie, bewegen en sociale doelstellingen?


10 januari 2023

Cursusdag 9:00 – 18:00 uur

herhaling: 11-5-2023

Module 3 REALISATIE

Het realiseren van een veelzijdige speelruimte vraagt om de juiste aanpak van aanbesteding tot en met de aanleg en van projectorganisatie tot en met participatie.

Het realiseren van een veelzijdige speelruimte vraagt om de juiste aanpak van aanbesteding tot en met de aanleg en van projectorganisatie tot en met participatie.

Een goede visie is fijn, maar hoe wordt de visie ook werkelijkheid?
We gaan kijken naar een aanpak waarin een integraal vervangingsprogramma en daarop afgestemd beheer een plek krijgen. Een goed verhaal zorgt er bovendien voor dat bewoners mee gaan denken in plaats van tegenwerken.


Online sessies 12:30 – 13:30 uur

Online sessies A t/m C behoren tot de lesstof, D en E zijn optioneel. Eenvoudig te volgen tijdens je eigen lunch-break via MS-Teams.

Online sessies zijn ook zonder cursusdag te volgen. Volg je geen cursusdag, dan kan je inschrijven voor 3, 6 of alle (15) online sessies.

Hieronder vind je je een korte omschrijving van de sessies:

module 1

Beleid

image

9 mrt
2023

9 maart 2023

Lesstof
A. Data-analyse 16-03-'23
B. Beleid voor jongeren 23-03-'23
C. Participatie bij beleid 30-03-'23

Optie
D. Global Goals en kinderrechten 14-03-'23
E. Omgevingswet en spelen 28-03-'23

module 2

Ontwerp

image

6 apr 2023

6 april 2023

Lesstof
A. Begroting en scenario’s 13-04-'23
B. Ontwerp 20-04-'23
C. Participatie bij ontwerp 04-05-'23

Optie
D. Uitdaging en inclusiviteit 11-04-'23
E. Veiligheid en certificering 25-04-'23

module 3

Realisatie

image

10 jan 2023

10 januari 2023

Lesstof
A. Inkoop spelen basiskennis 17-1-2023
B. Circulair; hoe beginnen 24-1-2023
C. Beheer- en uitvoeringsplan 31-1-2023

Optie
D. Programma van eisen 19-1-2023
E. Handreiking circulair inkopen 26-1-2023

Vind je een online sessie aantrekkelijk, maar heb je die dag een volle agenda? Kijk dan hier op de kalender seizoen 2022-2023. Vragen of interesse om één digitale les te volgen? Mail naar Speelruimte of OBB-Ingenieurs.

Deelname en kosten

Schrijf je via het inschrijfformulier. Na betaling wordt de informatie van betreffende modules en online sessies toegezonden. De genoemde bedragen excl. 21% btw zijn voor een jaar. Iedere cursusdag of online sessie wordt 2x per jaar gegeven. Aanvullende prijs voor het netwerkdiner is € 35,- als je de module volgt en € 70,- voor losse deelname. Annulering van een cursusdag of netwerkdiner is mogelijk tot de 12e werkdag vóór aanvang. Bij schriftelijke afmelding vanaf de 12e werkdag tot de 5e werkdag vóór aanvang van de cursusdag is 60% van het bedrag verschuldigd. Vanaf 5e werkdag worden de totale kosten in rekening gebracht.

Modules (incl. online sessies):

1 module € 575,=
2 modules € 1.020,=
3 modules € 1.500,=

Netwerkmoment deelnemers:

per keer € 35,=

Online sessies (los):

3 digitale sessies € 120,=
6 digitale sessies € 200,=
alle digitale sessies € 375,=

Netwerkmoment losse deelname:

per keer € 70,=

Voor wie is de cursus?

De cursus is bedoeld voor mensen die beroepshalve betrokken zijn bij speelruimte: gemeenteambtenaren van sectoren groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en recreatie en daarnaast wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouwcoöpe-raties en projectontwikkelaars.

Ervaringen

De cursus is onder meer gebaseerd op de ervaringen in een groot aantal gemeenten, waaronder Almere, Bronckhorst, Bunschoten, Buren, Capelle a/d IJssel, Dalfsen, Den Haag, Goedereede, Goes, Goirle, Groningen, Houten, Kampen, Lingewaard, Noordenveld, Utrecht, Tilburg, Venray, Vianen, Voorschoten, Wageningen en Zwijndrecht.

Deze gemeenten kiezen bewust tussen formeel en informeel spelen, zorgen dat er weer vergroening in de wijken komt en dat burgerparticipatie de plek krijgt die zij verdient. Zo werken zij actief aan verbetering van de speelruimte volgens een gestructureerd plan. Dit verbetert aantoonbaar het leefklimaat en plaatst het spelende kind weer op de voorgrond.

Kennisnetwerk spelen

Alle cursisten worden lid van het kennisnetwerk spelen voor onderling advies. Ook worden ze uitgenodigd voor de jaarlijkse themadagen.

Cursus Speelruimte is een samenwerking van:


SPEELRUIMTE | Kenniscentrum buitenspelen
info@speelruimte.nl
www.speelruimte.nl
+3133 4653 270


OBB-Ingenieurs
info@obb-ingenieurs.nl
www.obb-ingenieurs.nl
+3157 0616 005

©SPEELRUIMTE - laatst gewijzigd op 15 sept 2022