Cursus Module A - 3 september 2019 Zwolle

Ochtend: de basis van het speelruimteplan
  • visie en ambitie
  • speelruimte-analyse en gebruiksonderzoek (hoe kom ik tot een aanbod van speelruimte dat recht doet aan het aantal kinderen en de buurtopbouw (gegevens, normen, informele en formele speelruimte, kansrijke plekken, samenwerken aan speelruimte)

Middag:
veldwerk ‘lezen’ van speelruimte

Er wordt een rondgang gemaakt door verschillende woonbuurten, waarbij alle besproken analyseaspecten van de ochtend de revue passeren.

ontwerpen van speelruimte
Vormgeving van speelruimte (zonering, bereikbaarheid, variatie en uitdaging, speelprikkels, samen spelen). Met de groep wordt een ontwerp voor een speelplek gemaakt.

We sluiten af met een korte evaluatie van deze cursusmodule.
Stacks Image 57
Stacks Image 59
Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor beroepshalve betrokkenen bij speelruimtebeleid: gemeenteambtenaren van sectoren groen en spelen, (I)BOR, stadsontwikkeling, welzijn, sport en recreatie en daarnaast voor wijkmanagers, (buurt)opbouwwerkers, jeugd- en jongerenwerkers, projectleiders bij woningbouwcooŐąperaties en projectontwikkelaars.

Kosten en deelname
De kosten voor deelname aan deze cursusmodule bedragen € 510,-* per persoon. In het deelname bedrag is de lunch en het cursuspakket inbegrepen. Annulering is mogelijk tot 10 werkdagen voordat de cursus plaatsvindt. Bij schriftelijke afmelding daarna is 60% van het bedrag verschuldigd.
Het cursuspakket zal voor de aanvang van de cursus worden toegezonden. Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 18 personen.

* = excl. BTW

Wilt u vanuit uw gemeente met meer dan vier personen tegelijkertijd deelnemen? In dat geval neem eerst contact op voor de mogelijke kortingen.
“Ik heb de cursus speelruimte als zeer inspirerend ervaren. Er is een goede balans tussen theorie en praktijk. De rondleiding door de buurt maakt de theorie aanschouwend.
De cursus heeft mij nieuwe inzichten gegeven. Spelen gaat vooral om ruimte. Dankzij de beperkte groepsgrootte is er voldoende gelegenheid om onderwerpen verder uit te diepen.”
Willem Butz - Boer Speeltoestellen
"in 2014 heb ik de cursus speelruimtebeleid gevolgd. Ten eerste was het ontzettend leuk en leerzaam om van gedachten te wisselen met vakgenoten.
De cursus zelf liet een breed spectrum van het spelen in de openbare ruimte zien en gaf mij voldoende handvatten om later zelf speelruimtebeleid op te stellen. Het was een prettige mix tussen theorie en praktijklessen , waardoor de 2 dagen ook goed vol te houden waren”
Marieke Rodenbach - Gemeente Zoeterwoude
"De cursus is goed verdeeld; theorie en praktijk zijn goed op elkaar afgestemd.
Er wordt stap voor stap uitgelegd hoe je speelruimtebeleid kunt opstellen. De cursus wordt gegeven in kleine groep, zodat er veel aandacht is voor de cursist. De cursusleiders zijn zeer bekwaam en er is voldoende ruimte voor eigen inbreng.”
Jan Kip - Gemeente Rheden
“Interessante cursus die zowel voor beginner als gevorderde op het terrein van speelruimtebeleid is aan te bevelen. Praktijk en theorie worden op een leuke wijze gecombineerd. Het bezoek aan de wijk Lombok liet zien dat er in een beperkte ruimte toch nog mogelijkheden zijn om spel- en speelruimte te creëren.”
Sven Kockelkorn - Gemeente Landgraaf
"In 2013 heb ik de functie speeltuinenbeleid gekregen. Nu had ik wel wat ervaring met Speeltuinen en speeltoestellen, maar bij een beleid maken komt toch het een en ander bij kijken. Vandaar dat ik de cursus gevolgd heb. Het was erg leuk, leerzaam en er was veel gelegenheid om alles te vragen. Na de cursus gevolgd te hebben heb ik een goede kijk en handvaten gekregen om een beleidsstuk te maken. Het is geweldig dat ik na het volgen van de cursus nog altijd terecht kan bij SPEELRUIMTE, OBB en medecursisten om een goed en eerlijk advies te krijgen om zodoende mijn functie goed en met plezier uit te voeren."
Marcel Pelzer - Gemeente Bergen (L)
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY