Stacks Image 777
Kom je buiten spelen?

Een gids voor bewoners die in de buurt de speelgelegenheid willen verbeteren.
Een gids voor bewoners die in de buurt de speelgelegenheid willen verbeteren
Gevariëerde en veilige mogelijkheden om buiten te spelen, bepalen in belangrijke mate het plezier van kinderen in de woonomgeving en daarmeee dat van hun ouders. Tevreden kinderen, tevreden ouders.
Is een buurt met veel speelmogelijkheden puur een kwestie van geluk hebben, of kun je er zelf ook wat aan doen?
Dit boekje wil bewoners een helpende hand bieden. Er wordt inzicht gegeven in allerlei faktoren die het buitenspelen bepalen en er vorm aan geven. Het laat zien dat spelen voor kinderen geen luxe is, maar broodnodig! Het is een gids, om samen met de gemeente, de speelmogelijkheden in de buurt te verbeteren.
Uitgave: LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd (1989)
Auteur: José Rijnen, Sybolt Meindertsma, Dirk Vermeulen, Simone de Koster ; ISBN: 90-70636-26-3 / isbn13: 9789070636265

Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van WVC, Stg. Kinderpostzegels en het Nationaal Jeugd Fonds, Jantje Beton
Stacks Image 332
Stacks Image 335
Stacks Image 338