Stacks Image 806
Een ramp voor de jeugd

Een leidraad bij de verwezenlijking van een skateboardvoorziening.
Skateboarden is uitgegroeid tot een serieuze vrijetijdsbesteding voor de jeugd en volwassenen. Skateboarden verdient dan ook een volwaardige plaats in de buitenruimte. Gemeenten zullen in hun speelruimteplanning daarmee rekening kunnen houden. En er een realistich budget voor aanhouden.
Het is duidelijk dat op een aantal dingen gelet moet worden. Deze brochure biedt een leidraad bij de verwezenlijking van een skateboardvoorziening. Biedt informatie over verschillende facetten van skateboarden. En is te gebruiken voor ideevorming.
Uitgave: LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd (1991)
Auteur: Jootje Vaas en José Rijnen ; ISBN: 90-70636-43-3 / isbn13: 9789070636432
Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van WVC en Meta Plus B.V.
Stacks Image 383
Stacks Image 386