Stacks Image 835
School-buurtspeelplaatsen

Een informatiemap uit 1991 voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen over de (her)- inrichting van speelplaatsen bij scholen.
We hebben nog een kleine voorraad van deze informatiemap uit 1991. Een digitale heruitgave staat op de CD-rom “Spelen, spelen en spelen” (zie hierboven). Een informatiemap voor ouders, leerkrachten en schoolbesturen over de (her)- inrichting van speelplaatsen bij scholen. Voor het team, OR, MR en buurtbewoners.

Uitgave: LANS, landelijk centrum voor gebouwen, speelruimte en expressie voor de jeugd (1988, 2e druk 1990)
Auteur: Dirk Vermeulen ; ISBN: 90-70636-22-0 / isbn13: 9789070636227

Informeer even voordat je bestelt of er nog voorraad is.
Deze uitgave is financieel mogelijk gemaakt door Stg. Kinderpostzegels Nederland.


Stacks Image 426