Stacks Image 401
Spelen, spelen en spelen - CD-rom

CD-rom met drie publicaties
Een tweetal publicaties waren aan een heruitgave toe: de voorraad was bijna op en de tekst op een aantal punten achterhaald. Als klein bureau hebben we gekozen voor een digitale heruitgave van “School-buurtspeelplaatsen” uit 1991 en “Speeldingen” uit 1980. De opzet en naam, van de brochures, is veranderd. En we hebben een derde publicatie toegevoegd welke bestaat uit een bloemlezing uit de ontwerpideeën, die SPEELRUIMTE de laatste 10 jaar mocht maken. Handig voor u om een stapje verder te komen in de ideevorming. De CD bevat de volgende drie titels:
◊ Van schoolplein naar speelplein
◊ Wij willen net zo spelen als mama en papa speelden!
◊ Er is niets nieuws onder de zon
Uitgave: Stichting SPEELRUIMTE (2002)
Auteur: Jaap Bros

Deze publicaties zijn binnenkort ook apart te bestellen als electronische download (in ontwikkeling)
De productie is betaald uit de inkomsten van de boekverkoop bij stichting SPEELRUIMTE.