Archief Stichting SPEELRUIMTE

In dit deel van de website worden op den duur alle relevante zaken uit ons archief beschikbaar gesteld. Het betreft verslagen, artikelen, lezingen en ook publicaties die niet meer in druk voor handen zijn.

Verder wordt gedacht aan het opbouwen van een beeldbank als opvolger van de uitverkochte publicatie "buiten is zoveel te beleven".