Het plein bij scholen voor voortgezet onderwijs


Sinds september 1992 maakt SPEELRUIMTE op locatie een getekend advies voor de meest ideale buitenruimte. Tijdens de presentatie op de NOT-beurs was er ook grote interesse bij rectoren en teamleden uit het voortgezet onderwijs voor het verbeteren van het plein. Immers ook daar is behoefte aan een goed functionerende inrichting. Waar de verschillende groepen jongeren uit de weg kunnen. De aandacht voor hangplekken van de laatste decade stuurt ook deze kant uit.

Wat vooraf gaat:

De meeste contactpersonen geven aan dat ze al geruime tijd bezig zijn met  het vinden van oplossingen voor het verbeteren van het  plein. Vaak hoor je dat het plein saai is; een grijze woestijn; zit- en hangplekken, al dan niet overdekt ontbreken.

Veelal wendt men zich tot het bestuur met het verzoek hier iets aan te doen. Deze vraag wordt  even vaak beantwoord met de wedervraag: " zeg maar wat er moet gebeuren".

Hoe verloopt zo'n dag?

Zo'n dag bij u op locatie bestaat uit observeren, bespreken, bestuderen, ontwerpen, bespreken bijstellen, begroten en overdragen.
Observeren gebeurt eigenlijk de hele dag. Hoe ziet het gebruik eruit voordat de school begint? Wat gebeurd er en waar? Waar zijn de veel gebruikte plekjes? Waar liggen conflictsituaties?
Bespreken: Wat vertelt het team? Wat zijn de wensen? Wat willen de jongeren?
Bestuderen van het aangeleverde materiaal. Wat is bruikbaar, wat niet en waarom niet?
Het ontwerpen begint. Tijdens dit proces komen zowel de leerlingen als de leraren over de schouder meekijken, leveren  commentaar waarop je het ontwerp al dan niet bijstelt.

Het getekend advies is klaar:

En dan is het getekend advies gereed.
Het begeleidend schrijven wordt opgesteld. Dit is later een handige leidraad bij het overleg met schoolbestuur, fondsen en sponsors. Tevens is dit handig bij het overleg met betrekking tot de uitvoering in  zelfwerkzaamheid met jongeren en ouders.
De globale begroting waarin voornamelijk de nieuw aan te schaffen materialen staan aangegeven dient als uitgangspunt om aan te geven wat men kan verdienen met zelfwerkzaamheid. In de financiering die uiteindelijk naar de besturen, fondsen en sponsors gaat zal deze kapitalisering van de zelfwerkzaamheid tot uiting moeten komen.

Het einde van de dag

Meestal is de school al geruime tijd uit, de leraren hebben het nakijk werk gedaan en willen graag naar huis. Soms wordt het plan  overgedragen aan de schoolpleincommissie, soms aan het hele team. In enkele gevallen zijn medewerkers van de gemeente bij de overdracht aanwezig en deze komen ter plekke met positieve uitvoeringssuggesties die meteen kosten besparend zijn. De nadruk op zelfwerkzaamheid heeft als doel jongeren meer bij het plein te betrekken en daarmee vandalisme te voorkomen.

U kunt nu direct aan de slag met het rond krijgen van de financiering, jongeren en ouders bereid vinden, de plannen uitwerken en beginnen met het realiseren van het getekend advies. Het is mogelijk dat u nog professionele ondersteuning nodig heeft. Aarzel dan niet een beroep op SPEELRUIMTE te doen.

Onze uitgangspunten zijn:

1. het goede behouden en versterken;
2. de bruikbaarheid verhogen;
3. ontbrekende mogelijkheden aanvullen en zorgen dat alle functies die nodig zijn voor de sociale en maatschappelijke ontwikkeling een plaats hebben;
4. een indeling van de ruimte maken, die rust, overzicht en positief gedrag stimuleert, passend bij de verschillende behoeften van leerlingen;
5. qua vormgeving kijken of het mogelijk is de buitenruimte een eigen identiteit mee te geven.

Een  afspraak maken VOOR EEN GETEKEND ADVIES?
Bel SPEELRUIMTE 033-4653270 of stuur een email naar
een betere buitenruimte.

!!! Klik op de grijze balken voor de achterliggende tekst
Hier vindt u een voorbeeld

Voor overleg met de directie, ouderraad, MR en bestuur kunt u hier de folder downloaden. Hierin vindt u beschreven hoe een ontwerpdag bij u op school verloopt, wat u kunt verwachten en wat u er na afronding verder mee kan doen.