debatten over de kracht van spelen
dé ontmoetingsplek voor iedereen met hart voor het spelende kind
Alt Text is good for SEO
Het Speelforum vindt twee maal per jaar plaats en biedt de gelegenheid om te debatteren over het belang van spelen. De aftrap van elk Speelforumdebat wordt verzorgd door wetenschappers die onderzoek doen naar het fenomeen spelen. Aansluitend gaan zij in gesprek met mensen uit de praktijk van opvoeding, onderwijs en kinderopvang. Zo tillen we het maatschappelijk debat over spelen naar een hoger niveau.

De thema’s van het Speelforum komen voort uit de zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in artikel 31 van het Internationale VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind en het General Comment nr. 17. Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse branche van IPA, International Play Association
Het Platform Ruimte voor de Jeugd kijkt terug op de volgende geslaagde Speelfora, debatten over de kracht van spelen:

28 november 2019 Fontys Hogeschool Pedagogiek: De spelende professional

Tijd en ruimte voor onze binnenwereld
M.m.v. Dave Ensberg-Kleijkers (Jantje Beton / NUSO), Lectoraat Opvoeden, Wilbert van den Heuvel en Maitta Tegenbosch.

14 maart 2019 Universiteit Leiden: Het recht op spelen

Het Kinderrechtenverdrag in de praktijk
M.m.v. Prof. dr. mr. Ton Liefaard, Ilse van der Put, Froukje Hajer en diverse spelers uit Leiden en Child Friendly Cities (CFC).

7 juni 2018 Universiteit Utrecht: "Kind in beweging"

De balans tussen spelen en sport in de vrije tijd van kinderen
M.m.v. Prof. dr. Kristine de Martelaer, prof. dr. Marcel van Aken, mw. Dayenne L’abée, mw. Mercedes van Meurs en mw. Froukje Hajer. De middag werd geleid door dhr. Jaap Verkroost.

23 november 2017 Universiteit Utrecht: "Het speelse brein"

het belang van ruimte en tijd voor sociaal spel
M.m.v. Prof. dr. Louk Vanderschuren, prof. dr. Chantal Kemner, Dr. Stefan van Geelen, mw. Wilna van den Heuvel en mw. Froukje Hajer. De middag werd geleid door dhr. Jaap Verkroost.

16 mei 2017 Hogeschool Utrecht: "Genderaspecten in het spel van kinderen"

Wat kleurt het spel van jongens en meisjes  en wat betekent dat voor opvoeders en beleidsmakers?
M.m.v. dr. Louise Berkhout, mw. Froukje Hajer, ir. Dirk Vermeulen en mw. Wilna van den Heuvel. Het forum stond onder leiding van dhr. Jaap Verkroost.

15 november 2016 op de Universiteit Leiden: "De kracht van bewegen, verbeelding en taal"

Zoals spelen en bewegen bij elkaar horen, zo geldt dat ook voor spelen en taal.
M.m.v. Prof. mr. Ton Liefaard, mw. Froukje Hajer, Drs. Margareth van Kleef, Dr. Pim J. van der Pol en Lizette Klippel. Het afsluitend debat stond onder leiding van dhr. Jaap Verkroost.

23 juni 2016 Universiteit voor Humanistiek Utrecht: "Het kind als kwetsbaar of veerkrachtig?"

Over risico en resilience in het spel van kinderen.
M.m.v. Prof. dr. Joachim Duyndam, mw. Froukje Hajer, drs. Martin van Rooijen, mw. ir. Anne Koning en mw. Judith Kuiper. Het afsluitend debat stond onder leiding van dhr. Jaap Verkroost.SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.