debatten over de kracht van spelen
dé ontmoetingsplek voor iedereen met hart voor het spelende kind

Spelen tussen baksteen

Vrijdag 14 april 2023 van 10.00 tot 15.00 uur

In wat voor stad willen we dat onze kinderen opgroeien? Hoe geven we kinderen de ruimte die ze nodig hebben om voluit te kunnen spelen en bewegen – in een tijd waarin de openbare ruimte door zoveel verschillende partijen wordt geclaimd? Onderzoeker en publicist Tim Gill zocht antwoord op deze vragen in wereldsteden, waaronder Vancouver, Tirana, London en Rotterdam. Hij vertelt wat wij van deze steden kunnen leren. Stedenbouwkundige Arjan Vreugdenhil neemt ons mee in een toekomstbestendige visie op de openbare ruimte en de vertaling daarvan in fysieke en sociale interventies en ontwerpen. Rick Vermin bestuurder van het Amsterdamse Stadsdeel Oost, vertelt over de ontwikkelingen in zijn wijk.

In een gesprek onder leiding van stadsgeograaf Gerben Helleman verkennen we wat er nodig is om een kindvriendelijke stadsplanning te realiseren. Hoe kunnen we omgaan met de verschillende belangen en claims in de woonomgeving in een voortdurend veranderende wereld? Wie kan daarbij welke rol pakken en wie bewaakt daarbij de rechten van het kind?

Na de lunch kun je op excursie in Stadsdeel Oost of mee met een rondleiding door Jeugdland.

Met medewerking van
  • Tim Gill, onderzoeker, adviseur, pleitbezorger voor de kindertijd, kinderspel en kindermobiliteit,
  • Arjan Vreugdenhil, ontwerper en adviseur stedenbouw,
  • Rick Vermin, Stadsdeel Bestuurder at Stadsdeel Oost, Amsterdam
  • Gerben Helleman, onderzoeker gebruik openbare ruimte en kindvriendelijke steden.

Download de folder hier

Aanmelden

Het 12de Speelforum vindt plaats bij Jeugdland Amsterdam op vrijdag 14 april 2023 van 10 tot 13 uur met aansluitend lunch. ‘s Middags excursie. Je kunt je hier aanmelden. Bij aanmelding voor 5 april kost deelname €45 (studenten €15), daarna betaal je €55 (studenten €25). Participanten van Ruimte voor de Jeugd betalen €25,-. Dit is inclusief lunch.

Het boek van Tim Gill is op deze dag met korting te koop (van € 42,50 voor € 35) voor de mensen die dit vooraf aangeven. Dit kan bij de laatste vraag op het inschrijingsformulier.

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd, de Nederlandse afdeling van International Play Association.


Over het Speelforum

Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd. Het is dé plek waar iedereen - los van belangen – kan meedenken over de kracht van spelen.

Het Speelforum verbindt wetenschap, beleid en praktijk. Het stimuleert de discussie, agendeert het belang van spel en helpt met de uitwisseling van actuele kennis tussen onderzoekers, professionals, vrijwilligers, overheden en ouders. De debatten zijn gebaseerd op praktijkonderzoek naar actuele vragen over spelen.

De thema’s van het Speelforum zijn gerelateerd aan de tien zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in het General Comment 17 op artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag. Centraal punt van zorg is het gebrek aan erkenning van het belang en de waarde van vrij spel voor alle kinderen.


SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.