debatten over de kracht van spelen
dé ontmoetingsplek voor iedereen met hart voor het spelende kind

Spelen in Coronatijd

Tijd en ruimte voor creativiteit?

Donderdag 4 juni 2020 van 16 tot 17 uur webinar

Het is een vreemde tijd: beperking van de bewegingsvrijheid, thuis werken en leren, niet op bezoek, voorzichtig zijn en bij elkaar uit de buurt blijven. Maar ook ontstaat er tijd en ruimte voor creativiteit.
Deze onbekende situatie vraagt om een nieuwe afstemming met elkaar. Ook voor kinderen en opvoeders. Gelukkig beschikken kinderen over veerkracht en is spelen een natuurlijke manier om zich te uiten. In spelend bewegen kunnen kinderen veel afreageren en in verbeeldend spel kunnen ze emoties verwerken door een eigen wereld te scheppen waarin zij de baas zijn.
In dit Speelforum-webinar willen wij met elkaar onderzoeken hoe wij – ouders, leerkrach-ten en andere professionals - kinderen in deze onvoorspelbare tijd de ruimte geven voor hun spel. Doet u mee?
Met medewerking van o.a.:
 • Dr. Pim J. van der Pol, orthopedagoog,
 • Wilna van den Heuvel, speldeskundige, kunstenaar, docent en supervisor aan de post-bachelor opleiding Spelagogiek en Social Work,
 • Dr. Louise Berkhout, orthopedagoog, docent Hogeschool Leiden,
 • Froukje Hajer, adviseur jeugdbeleid en kinderrechten rond kind, spel en ruimte.
Binnenkort kunt u zich hier anmelden
Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en International Play Association.
Zorgen over belemmeringen van spel
De thema’s zijn gerelateerd aan de tien zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in het General Comment 17 op artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag:
 1. Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
 2. Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
 3. Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
 4. Onvoldoende toegang tot natuur
 5. Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
 6. Prestatiedruk, met name in het onderwijs
 7. Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema
 8. Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
 9. Toenemende rol van elektronische media
 10. Marketing en commercialisering van spel

zie ook: Tienpuntenplan voor gemeentelijk jeugdbeleid
Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor dit webinar via https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving. Deelname is gratis..
Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en International Play Association.SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.