debatten over de kracht van spelen
Vroegboekperiode is verlengd
U kunt tot en met 22-11-2019 profiteren van de vroegboekkorting!
dé ontmoetingsplek voor iedereen met hart voor het spelende kind
Alt Text is good for SEO

De spelende professional

Tijd en ruimte voor onze binnenwereld

Donderdag 28 november 2019 van 15 tot 18 uur in Eindhoven
i.s.m. Fontys Hogeschool Pedagogiek,

Nóg meer ons best doen, nóg beter presteren, nóg meer kennis, iedereen langs de meetlat. Dat is het dominante paradigma in onze samenleving. Dat zie je terug in het dagelijks leven van kinderen. Hun tijd wordt steeds sterker door volwassenen gestuurd en bepaald.
Maar misschien vraagt onze tijd wel om iets anders. Om tijd om te dromen en te fantaseren. Om ruimte voor onze binnenwereld. Tijd en ruimte om te exploreren, te experimenteren, buiten de lijntjes te gaan, kortom: te spelen. Het is een oerdrive, die kinderen helpt om een veerkrachtige identiteit te ontwikkelen.
Hoe kunnen professionals die met kinderen werken de voorwaarden scheppen voor spel? Hoe verzorgen professionals hun eigen speelse natuur? En hoe geef je spelen een plek in de diverse opleidingen?
Met medewerking van o.a.:
 • Dave Ensberg-Kleijkers, directeur-bestuurder Jantje Beton en NUSO
 • Lectoraat Opvoeden voor de Toekomst van Maike Kooijmans
 • Wilbert van den Heuvel, veranderkundige en HBO-speldocent
 • Maitta Tegenbosch, directeur jeugdtheaterschool; regisseur voortgezet onderwijs
Binnenkort kunt u zich hier anmelden
Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en International Play Association.
Zorgen over belemmeringen van spel
De thema’s zijn gerelateerd aan de tien zorgen (‘concerns’) over de speelkansen van kinderen, zoals geformuleerd in het General Comment 17 op artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag:
 1. Onvoldoende erkenning van het belang van vrij spel
 2. Onveilige en gevaarlijke leefomgevingen
 3. Intolerantie voor kinderspel in de openbare ruimte
 4. Onvoldoende toegang tot natuur
 5. Balans tussen leerzame risico’s en veiligheid
 6. Prestatiedruk, met name in het onderwijs
 7. Overgestructureerd en geprogrammeerd dagschema
 8. Onvoldoende artistieke en culturele mogelijkheden
 9. Toenemende rol van elektronische media
 10. Marketing en commercialisering van spel

zie ook: Tienpuntenplan voor gemeentelijk jeugdbeleid
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via https://speelruimte.nl/speelforum/inschrijving. Bij aanmelden voor 15 november 2019 betaalt u €40 (studenten €15). Na 15 november betaalt u €55 (studenten €20).
Het Speelforum is een initiatief van Platform Ruimte voor de Jeugd en International Play Association.SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.SPEELRUIMTE-Kenniscentrum Buitenspelen verzorgt, als actief en vrijwillig deelnemer in het Platform Ruimte voor de Jeugd, het verwerken van de inschrijvingen voor het Speelforum.