Begeleiding


De Gemeente wil het onderzoeks- en schrijfwerk zelf uitvoeren, maar is wel op zoek naar achtergronden en handvatten en zoekt een begeleider op afstand. SPEELRUIMTE kan hierbij op een aantal manieren van nut zijn. Daarbij maakt u gebruik van de kennis die bij deze speelruimtespecialist in 20 jaar is opgebouwd.

Achtergronden
De volgende publicaties vormen een aardige achtergrond:
◊ Kom je buiten spelen: Inzicht wordt gegeven in allerlei factoren die het buitenspelen bepalen en hoe er vorm aan gegeven kan worden.
  ◊ Landje Pik - speel-inclusieve inrichting en planning van woongebieden: Een signaal dat de openbare ruimte voor de jeugd in nieuwe plannen onder druk staat. Geeft vervolgens een handvat aan planners, ontwerpers en beheerders waarmee het vrije spel in ontwerp overwegingen kan worden meegenomen.
handvatten
Op de Cursus Speelruimtebeleid worden handvatten aangereikt en praktijksituaties behandeld. Komt deze cursus te laat of is die net voorbij, dan kan de gemeente, SPEELRUIMTE een In-house cursus laten verzorgen. Dat laatste biedt het voordeel dat de eigen situatie beter aan bod komt en dat meerdere personen tegelijkertijd met de neuzen dezelfde kant kunnen worden uitgezet. Het loont bijvoorbeeld de moeite om niet alleen ambtenaren maar ook welzijnswerkers en actieve bewoners mee te laten doen. De werkvormen kunnen geheel worden aangepast.
begeleider op afstand
SPEELRUIMTE kan behulpzaam zijn bij:
◊ Opstellen startnotitie speelruimteplan/-beleid;
◊ Meedenken over te volgen werkwijze en strategie in werkgroepverband of op afstand per email of telefoon;
◊ Inhoudelijk reageren op stukken/concepten per email of telefoon of fax of op discussies in de (interdisciplainaire) werkgroep speelruimtebeleid;
Verder kan de Gemeente SPEELRUIMTE natuurlijk ook altijd inschakelen als inleider om discussies op te starten of als externe voorzitter van werkgroepen.