Externe Toetsing


De gemeente heeft vigerend beleid. Er is speelruimteplan vastgesteld en geïmplementeerd. Het veiligheidsonderhoud is naar eigen mening goed opgetuigd. Er is behoefte om een externe audit te laten uitvoeren. Daarbij doet de vraag zich voor: "Doen we het goed met elkaar? En zijn er verbeteringen mogelijk?"

SPEELRUIMTE heeft ervaring met dergelijke externe toetsen. De volgende vragen zijn denkbaar:
Hoe liggen de speelvoorzieningen erbij, qua speelwaarde, veiligheid en onderhoud? Voor de beantwoording kan gekozen worden voor:
◊ Bezoek van alle locaties.
◊ Steekproef op een deel van de locaties.
Wat is de geboden samenhang van het speelweefsel? Voor de beantwoording maken wij:
◊ Snelle rondgang door de gemeente
◊ Analyse met behulp van de Grootschalige Basiskaart.
Hoe doet de gemeente het op bovenstaande punten ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.