Onderzoek:


SPEELRUIMTE kan als partner optreden als de gemeente het beleidsplan zelf wil schrijven, maar (delen van) het onderzoek wil uitbesteden. SPEELRUIMTE draagt teksten aan en levert commentaar op werkwijze, uitgangspunten en concepten.

De volgende onderzoeken kunnen worden uitgevoerd:
Demografisch onderzoek: waar is de vraag groot, gemiddeld of klein?
Onderzoek speelvoorzieningen op ligging, kwaliteit, veiligheid en onderhoud. Alle locaties of een steekproef.
Onderzoek informele speelruimte: vastleggen speelmogelijkheden op straat, stoep, plein, plantsoen en park.
Beschrijving speelweefsel: hoe functioneren de speelvoorzieningen in de informele speelruimte?
Onderzoek kwaliteit aanbod jonge kinderen tot 8à9 jaar.
Onderzoek kwaliteit aanbod kinderen en jongeren 9+
◊ ruimte voor meiden;
◊ sociaal veilig/dochterproef.
Onderzoek kwaliteit aanbod voor tieners en jongeren 12+: JongerenOntmoetingsPlekken (jop's) en/of breedtesport
Wensen onderzoek:
◊ Kinderenquête (op school of op straat);
◊ Kinderbuurtraad is een kort proces van wensen naar ontwerp/realisatie;
◊ Jongerenenquête / -gesprekken;
◊ Enquête volwassenen.
Gebruiksonderzoek:
◊ systematisch verzamelen van vergelijkbare gebruiksgegevens OF
◊ participerend verzamelen van gegevens over gebruik en wensen.
Onderzoek begroting:
◊ Raming kosten cyclisch beheer;
◊ Raming kosten structureel beheer (afschrijving/reserveren).