Speel-s-kwaliteitsplan


In reactie op nieuwbouwplannen of herinrichtingsplannen voor bestaande wijken worden Speel-s- kwaliteitsplannen gemaakt.

Daarbij wordt naar een aantal zaken gekeken:
◊ de omvang van het gebied aan de hand van afstandsnormen;
◊ aantal woningen en woningdichtheid;
◊ onder en bovengrens van het aantal voorzieningen.
Met behulp van de locale gegevens wordt een prognose gemaakt van het aantal minderjarigen per woning voor de volgende 30 jaar. Hieruit volgt:
◊ de gebruiksdruk tijdens het beheer;
◊ wenselijk aantal speelvoorzieningen.
Aan de hand van het planmateriaal wordt gekeken of de bevindingen overeenkomen met de voorgestelde plannen. Potenties, speelaanleidingen en tijdelijke steunpunten voor "piek"jaren worden aangegeven. De ruimtelijke kwaliteit omschreven en de geschiktheid voor een functie op blok, buurt of wijkniveau vastgesteld.
Als laatste wordt per locatie een programma van eisen opgesteld dat aansluit bij de sfeerbeelden uit het stedenbouwkundig beeldkwaliteitsplan.

Met bovenstaande aanpak zijn adviezen opgesteld bij diverse VINEX-wijken, uitbreidingswijken en inbreidingsprojecten.