Dirk Vermeulen (1953), behaalde in 1981 het diploma stedebouwkundig ingenieur aan de TU-Delft en is als zodanig ingeschreven in het register van de SBA onder nummer 2.931001.007 (zie: het architectenregister bij de SBA).

Na diverse arbeidscontracten bij gemeenten en vastgoedontwikkelaars werd hij begin 1986 aangesteld bij Stg. Ruimte voor de Jeugd in Rotterdam. Hier werkte hij mee aan het onderzoek naar de speelruimte van de Gemeente Utrecht. De ervaringen van dit project zijn voor een groot deel verwerkt in de publicatie "Het Speelruimteplan" dat in datzelfde jaar bij Stg. Ruimte voor de Jeugd verscheen.
In de daarop volgende jaren ontwikkelde hij zich, eerst bij Stg. Ruimte en later bij Stg. LANS, tot zelfstandig werkend adviseur en ontwerper. Vanaf de oprichting van SPEELRUIMTE in 1992 is hij als partner in het bureau actief als adviseur speelruimtebeleid.
In veel gemeenten liggen speelruimteplannen van zijn hand. Naast speelruimteplannen, welke zich grotendeels richten op de bestaande situatie, maakt hij ook speels-kwaliteitsplannen gericht op de verbetering van de speelruimte in wijken die alleen nog op papier bestaan.
Als voorzitter van Stichting SPEELRUIMTE neemt hij deel aan het Platform Ruimte voor de Jeugd.

< terug