Wie zijn wij?

SPEELRUIMTE | Kenniscentrum Buitenspelen

Dirk Vermeulen en Jette Hannaart hebben hun kwaliteiten gebundeld. Ook samen zetten zij hun kennis en werkervaring graag in met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving van het spelende kind.

Het bureau kunt u inschakelen bij ontwerp, onderzoek en advies bij vragen rondom de speelruimte in uw gemeente, bij uw school, kinderdagverblijf, speeltuin of speelbos. Op dit moment bestaat het bureau uit twee eenmanszaken van ir. Dirk Vermeulen (stedebouwkundige) en ir. Jette Hannaart (ontwerper).

Dirk Vermeulen - Speelruimte | kenniscentrum buitenspelen

Stacks Image 37
SPEELRUIMTE
Kap.v.d.Coppellolaan 23
3818 KV AMERSFOORT
Tel.: 033 - 465 32 70
Mob.: 06 - 2220 80 06
Klik hier voor een kort CV

email: GA HIER NAAR ONS CONTACTFORMULIER

Jette Hannaart | Ontwerper speelruimte

Stacks Image 49
SPEELRUIMTE Leiden
Jette Hannaart
Else Mauhsstraat 1
2331HP Leiden
Mob.: 06 - 818 254 52
Klik hier voor een kort CV

email: GA HIER NAAR ONS CONTACTFORMULIER
SPEELRUIMTE, Kenniscentrum Buitenspelen bestaat nu bijna 30 jaar en heeft uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd. De organisatie bestaat uit een stichting en een bureau.
De Stichting is kennisbemiddelaar en initiatiefnemer voor activiteiten en de verspreiding van publicaties over buitenspelen. Zij doet dit vanuit de doelstelling: "... het bevorderen van de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd door middel van ruimtelijke voorzieningen voor bewegen, spel en recreatie in de woonomgeving, ...". De uitvoering hiervan draagt zij op aan het bureau.

In de praktijk betekent deze verdeling dat de Stichting optreed als initiatiefnemer voor een aantal activiteiten doch de uitvoering daarvan aan het bureau opdraagt. Verder bezit en distribueert de Stichting een aantal publicaties over buitenspelen.