Op deze pagina vindt u informatie zoals die publiek beschikbaar is over de plannen voor een tennishal. Het begint met de brief van ALTA die we we begin april in de bus kregen. Daarna volgt andere informatie.

Brief Hart voor de Berg d.d. 29 november 2019 brief aan wethouder RO Astrid Janssen

Met deze brief aan de Wethouder Ruimtelijke Ordening verzoek de werkgroep HvdB om een stappenplan voor de procedure om de bestemming 2-baans hal uit het bestemmingsplan te verwijderen op tafel te leggen en in gang te zetten.

Brief Hart voor de Berg d.d. 11 april 2019 aan het college van B&W

Met deze brief heeft de werkgroep HvdB haar instemming betuigd met deze visie.

Brief gemeente dd. 8 april 2019 aan Alta

De gemeente heeft in deze vervolgbrief aan Alta op nogmaals een tennishal (ook een opblaasbare!) als niet wenselijk afgevoerd.

Brief gemeente dd. 14 februari 2019 aan Alta

De gemeente laat weten dat ‘het nieuwe planvoorstel niet voldoet aan alle voorwaarden en niet langer positief te staan tegenover een 4-baanshal op deze locatie’.

Brief ALTA april 2013

Dit is een scan van de brief zoals die onder aanwonenden is verspreid.

Vigerend plan

Via deze link komt u bij het vigerend plan (link aangemaakt d.d. 25 april). Dit plan is nog even geldig. Het ontwerpplan vindt u hieronder.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Berg-Utrechtseweg’, Amersfoort

Publicatie Staatscourant ontwerpplan

Ontwerp BP kaart en regels

Link naar de plek waar u het ontwerp bestemmingsplan Berg kunt inzien.