tag:blogger.com,1999:blog-9104289729219322582021-11-18T09:40:48.251+01:00Welkom op de site van de werkgroep 'Hart voor de Berg'Unknownnoreply@blogger.comBlogger61125tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-18337397107200479522021-09-06T11:55:00.003+02:002021-11-11T00:51:15.916+01:00ALTA wil een blaashal neerzetten In de eerste week van september 2021 werd bij omwonenden van ALTA een brief bezorgd met de mededeling dat de vereniging het voornemen heeft om gedurende de wintermaanden vanaf oktober 2020 een blaashal neer te zetten op de banen 6, 7 en 8 aan de zuidoostrand van het complex. Deze brief kunt u hier inzien.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-39511317967919506902020-11-24T16:31:00.004+01:002020-11-24T16:34:48.479+01:00Locatiestudie Tennishal Alta niet gedeeld met de raadsleden 13 oktoberZoals u heeft kunnen lezen in onze brief aan de gemeenteraad dd. 29-10-2020 (mede-ondertekend door SWB, Groen in Amersfoort en SGLA), is de gemeente in juli 2020 een onderzoek gestart naar mogelijke alternatieve locaties in en rond Amersfoort voor een tennishal. Deze door de gemeente Amersfoort uitgevoerde "Locatiestudie Tennishal Alta" vindt u via onderstaande link.   In deze studie kunt u lezenUnknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-11442550403452904532020-10-30T23:19:00.018+01:002021-11-11T00:52:31.109+01:00ALTA presenteert plan voor 2-baanshal in de Ronde op 13 oktoberIn De Ronde van 13 oktober jl. kreeg Alta alle ruimte om haar oude plan een hal te bouwen in het groene hart van het Bergkwartier op het Limviosportveld opnieuw te bepleiten bij de gemeenteraadsleden en wethouder. Dat gebeurde aan de hand van een onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van een dergelijk plan. Voor de Ronde was alleen Alta uitgenodigd, en niet andere belanghebbenden zoals Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-85780562896819380652020-04-19T23:57:00.001+02:002020-10-30T23:59:33.279+01:00Past een ATP Tennistoernooi Dutch Open in de wijk?Pas 17 april jl. kwam ons het Raadsvoorstel (gedateerd 17 maart 2020) onder ogen, waarin B&W uw goedkeuring vragen om een subsidie van € 200.000 toe te kennen aan het ATP-tennistoernooi Dutch Open 2020-23, te houden op de tennisbanen van ALTA. Werkgroep HvdB heeft de volgende brief aan de Raadsleden gestuurd.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-20960887710168892442019-12-17T22:47:00.004+01:002019-12-17T22:50:09.172+01:00Burgemeester en wethouders van Amersfoort reageren op ons verzoek tot schrappingIn antwoord op onze brief d.d. 29 november 2019 aan mw. A.P.A.M. Janssen, Wethouder Ruimtelijke ordening, ontvingen wij vandaag (17 december) een reactie van de gemeente van de hand van dhr. J.W. Boelhouwers, afdelingsmanager Stad en Ontwikkeling, namens Burgemeester en wethouders van Amersfoort. Hierin geeft hij aan dat de gemeente nu, samen met Alta, een locatie onderzoek voor een nieuwe Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-13421239793648158762019-12-01T14:08:00.000+01:002019-12-17T22:35:03.537+01:00Werkgroep HvdB verzoekt schrapping 2-baans hal uit bestemmingsplanDe gemeente gaat, uit hoofde van de concept-Sportnota 2019-2024, samen met de tennisvereniging op zoek gaat naar een passende locatie voor een binnenhal. Al met al een verheugende ontwikkeling voor het groene hart van het Bergkwartier, en voor de werkgroep HvdB een reden om de procedure om de bestemming 2-baans hal te verwijderen uit het bestemmingsplan in gang te zetten. Middels deze brief d.d.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-48468199739097595282019-09-03T15:42:00.000+02:002019-12-17T22:35:20.958+01:00Gemeente stuurt Definitief Ontwerp Natuurspeelplaats LimvioveldVan de gemeente Amersfoort ontvingen we een brief met het DO (= definitie ontwerp) voor de natuurspeelplaats op het Limvioveld. De brief vindt u op deze link. De brief bevat de tekening van het DO als bijlage 2. Bijlage 1 betreft de Flyer “Wie belt u waarvoor’ (wat te doen bij vervuiling/schade, overlast, noodsituaties en/of jongeren).Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-28405330838219918052019-05-13T13:30:00.002+02:002019-12-10T14:55:20.889+01:002e bijeenkomst Natuurspeelplaats LimvioveldGemeente Amersfoort geeft aan een stap te hebben gemaakt naar een voorlopig ontwerp voor de natuurspeelplaats Limvioveld. U bent uitgenodigd (zie brief) voor een bijeenkomst op woensdag 22 mei van 14.30 tot 16.30 uur tussen de bomen van het Limvioveld aan de zijde van Dr. Abr. Kuyperlaan (zie kaartje).Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-62945612493710744012019-04-13T13:38:00.000+02:002019-12-10T14:52:27.263+01:00Brief werkgroep HvdB aan College mbt locatie TennishalOnze werkgroep vond het nodig om enige observaties kenbaar te maken bij de briefwisseling tussen B&W en Tennisvereniging Alta m.b.t. een tennishal, resp. dd. 14 februari 2019, 20 maart 2019 en 8 april.  Onze brief vindt u hier.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-66345560244109357062019-03-20T13:42:00.003+01:002019-12-10T14:55:28.923+01:00Bijeenkomst natuurspeelplaats LimvioveldDe gemeente heeft een uitnodiging gestuurd om mee te denken over een natuurspeelplaats bij de de mogelijke locatie zelf. Meer informatie vindt u hier op deze link. Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-22251288984229633812019-03-09T13:23:00.000+01:002019-12-10T14:53:29.492+01:00Jaarvergadering Stichting Woonklimaat Berg 28 maart 2019De  Stichting Woonklimaat Berg nodigt u allen uit voor haar jaarlijkse bijeenkomst op 28 maart 2019 in de aula van School De Amersfoortse Berg, Hugo de Grootlaan 25. Het thema van de avond is duurzaamheid en wat dat voor u als bewoner van de Berg in de praktijk gaat betekenen. Daarbij zal het warmteplan van de gemeente aan de orde komen. Daaruit zal  blijken hoe, waar en wanneer gasloos wonen Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-82461953394866027742019-03-08T13:27:00.000+01:002019-12-10T13:32:52.161+01:00Het College wijst locatie naast huidige tennisvelden afHet College van B&W concludeert in haar brief d.d. 14 februari 2019 dat de beoogde locatie voor een 4-baans tennishal, grenzend aan dc huidige tennisvelden, niet langer wordt gezien als een passende locatie.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-66712880989887607142018-10-01T10:30:00.000+02:002019-12-10T14:55:43.411+01:00Resultaat enquête (natuur)speelruimte Limvioveld, AmersfoortDe resultaten van de online enquête vind u via de link onder deze knop. Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-86769536026101685552018-07-15T11:10:00.000+02:002019-12-10T14:53:50.656+01:00Gemeente Amersfoort maakt speelruimtekaart voor de wijk De Berg (noord + zuid).Half mei kreeg wij bericht dat de Gemeente Amersfoort bezig is met het maken van speelruimtekaarten voor de verschillende wijken in Amersfoort. De werkgroep Hart voor de Berg is gevraagd om (mede) oog en oor te zijn voor de wensen en ideeën die leven onder de wijkbewoners van jong tot oud voor het Limvioveld. Het hele Limviogebied is een uniek groengebied midden in onze woonwijk. Daar geniet Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-82947544029141747882018-03-20T09:44:00.003+01:002019-12-10T14:54:02.854+01:00Extra nieuwsbrief in verband met de gemeenteraadsverkiezing 2018De werkgroep Hart voor de Berg is de laatste weken druk geweest om u te informeren wat de standpunten zijn van  de fracties die nu in de huidige B&W-coalitie vertegenwoordigd zijn (VVD, D66, CU, PvdA). Met deze fracties en met het CDA is een gesprek aangevraagd. Enkele van de kleinere fracties (GroenLinks, Actief voor Amersfoort, Burgerpartij, Amersfoort 2014) zijn schriftelijk een aantal vragenUnknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-52347275745048036232018-03-07T00:43:00.002+01:002019-12-10T14:54:12.754+01:00Donderdag 8 maart Jaarbijeenkomst van de SWBDonderdag 8 maart, van 19.30 tot ca. 22.30 uur, houdt de Stichting Woonklimaat Berg haar Jaarbijeenkomst. Locatie: Aula De Amersfoortse Berg, Hugo de Grootlaan 25, Amersfoort. In het nieuwste BergBulletin, dat recent in onze wijk is verspreid, staat het programma uitgebreid beschreven. U kunt het hier lezen. De bijeenkomst draait  om de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politici worden door Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-76737439431527191802017-06-17T00:19:00.001+02:002019-12-10T14:54:28.577+01:00Weer vlak voordat iedereen op vakantie gaat....Nu de Raad accoord is gegaan met een overschrijding van het bouwbudget voor het JVO wordt er plotseling weer druk gezet door VVD-raadsleden op de plannen van ALTA. Alsof er geen belangen en ideeën zijn van omwonenden:  zie: ad.nl/amersfoort Uw werkgroep Hart voor de Berg blijft alert!!!!Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-41687307325498670322016-11-15T16:18:00.000+01:002016-12-12T16:19:13.869+01:00Nieuw Bergbulletin van Stichting Woonklimaat Berg Stichting Woonklimaat Berg heeft weer een nieuw Bergbulletin uitgegeven.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-37126650437910442102016-11-15T12:00:00.000+01:002016-12-12T16:34:13.903+01:00Nieuwsbrief JvO bouwt op de Berg met voortgangsverslagDe Nieuwsbrief nummer 3 van JvO bouwt op de Berg vindt u hier.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-84328723423241877772016-08-27T16:21:00.000+02:002018-03-15T13:25:41.334+01:00Het JvO heeft ouders leerlingen geïnformeerdHet JvO heeft op 7 juli j.l. de ouders van leerlingen een brief gestuurd met de mededeling dat de Gemeenteraad van Amersfoort 4 juli 2016 unaniem heeft ingestemd met het collegebesluit over de verbouwing en uitbreiding van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (JvO) op de huidige locatie en de bijbehorende financiën.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-83243805351122614932016-07-16T12:00:00.000+02:002016-12-12T16:08:32.537+01:00Gemeenteraad gaat accoord met vernieuwbouw van het JvOTijdens de Raadsvergadering op 4 juli 2016 is de zij accoord gegaan met de vernieuwbouw (inclusief uitbreiding) van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt, met bijbehorend krediet en kapitaalslasten. Dit plan houdt in dat het JvO op de huidige locatie zal blijven en geen nieuwbouw zal plegen op het sportveld.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-20551492493376900192016-06-27T19:00:00.000+02:002016-12-12T16:00:12.952+01:00Werkgroep Hart voor de Berg ontvangt brief College van B&W te AmersfoortHet College geeft aan dat er nog geen besluit genomen wordt over de 4-baans tennishal. Pas wanneer Alta hiertoe een verzoek doet (een aanvraag omgevingsvergunning) zal het College hier een besluit over nemen. Bij het nemen van dit besluit zullen wij alle betrokken belangen zorgvuldig afwegen.Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-81830945320702257942016-06-14T20:00:00.000+02:002019-12-10T14:54:57.714+01:00Werkgroep HvdB stuurt brief aan College van B&W te AmersfoortOp 13 juni 2016 heeft onze werkgroep een brief aan het College van B&W te Amersfoort gestuurd. In deze brief geeft zij aan verheugd te zijn over de bereikte oplossing voor het JvO m.b.t. de nieuwbouw/renovatie op de huidige locatie. Tegelijkertijd brengt zij nogmaals dringend onder de aandacht dat zij, gesteund door meer dan 450 wijkbewoners, de door Alta gewenste tennishal op het Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-3941448230978645952016-06-04T12:30:00.000+02:002016-12-12T15:53:21.664+01:00Brief JvO aan de bewoners omgeving Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica} Het JvO meldt in een brief d.d. 30 mei aan omwonenden dat er een oplossing in zicht is door een aanscherping van het programma van eisen en de kostenraming. Een aanvullende bijdrage van de gemeente is mogelijk, omdat dit past binnen een nieuw plan voor onderwijshuisvesting dat bijna rond is. Unknownnoreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-910428972921932258.post-35386144153367015822016-03-25T20:00:00.000+01:002016-12-12T15:50:22.960+01:00College bericht aan de Raad stavaza Huisvesting JvOHet college bericht dat gemeente en het schoolbestuur hebben de afspraak gemaakt om met een open vizier en oplossingsgericht nogmaals de mogelijkheden te bezien om de noodzakelijke capaciteitsuitbreiding en verbouwing op de huidige locatie te realiseren. Zie hier.Unknownnoreply@blogger.com0